BUFETAT SØR BUSKERUD, VESTFOLD OG TELEMARK SKJERFHEIMKOLLEKTIVET (Orgnr. 974575388)

Velg år:

Denne siden viser info om denne enheten. år = 2019

Nøkkelopplysninger

Organisasjonsnummer: 974575388
Navn/foretaksnavn: BUFETAT SØR BUSKERUD, VESTFOLD OG TELEMARK SKJERFHEIMKOLLEKTIVET
Organisasjonsform: BEDR
Antall ansatte: 39
Forretningsadresse: Skjerven, 3275 SVARSTAD
Forretningskommune: LARVIK
Forretningsland: Norge
Postadresse: Postboks 2233, 3103 TØNSBERG
Registrert dato: 10-08-1995
Næringskode: 87.901 - Institusjoner innen barne- og ungdomsvern

Lenker til interne ressurser

Ingen lenker for denne enheten.