BUFETAT SØR BUSKERUD OG VESTFOLD UNGDOMSSENTER BARKÅKER (Orgnr. 974575221)

Velg år:

Denne siden viser info om denne enheten. år = 2019

Nøkkelopplysninger

Organisasjonsnummer: 974575221
Navn/foretaksnavn: BUFETAT SØR BUSKERUD OG VESTFOLD UNGDOMSSENTER BARKÅKER
Organisasjonsform: BEDR
Antall ansatte: 72
Forretningsadresse: Fogdeveien 59, 3184 BORRE
Forretningskommune: HORTEN
Forretningsland: Norge
Postadresse: Postboks 2233, 3103 TØNSBERG
Registrert dato: 10-08-1995
Næringskode: 87.901 - Institusjoner innen barne- og ungdomsvern

Lenker til interne ressurser

Ingen lenker for denne enheten.