BUFETAT ØST FAMILIEVERNKONTORET ØVRE ROMERIKE - GLÅMDALEN (Orgnr. 974572184)

Velg år:

Denne siden viser info om denne enheten. år = 2019

Nøkkelopplysninger

Organisasjonsnummer: 974572184
Navn/foretaksnavn: BUFETAT ØST FAMILIEVERNKONTORET ØVRE ROMERIKE - GLÅMDALEN
Organisasjonsform: BEDR
Antall ansatte: 16
Forretningsadresse: Veiberggata 2A, 2050 JESSHEIM
Forretningskommune: ULLENSAKER
Forretningsland: Norge
Postadresse: Postboks 2233, 3103 TØNSBERG
Registrert dato: 10-08-1995
Næringskode: 88.992 - Familieverntjenester

Lenker til interne ressurser

Ingen lenker for denne enheten.