BUFETAT ØST HEDMARK UNGDOMS- OG FAMILIESENTER AKUTT (Orgnr. 974572095)

Velg år:

Denne siden viser info om denne enheten. år = 2019

Nøkkelopplysninger

Organisasjonsnummer: 974572095
Navn/foretaksnavn: BUFETAT ØST HEDMARK UNGDOMS- OG FAMILIESENTER AKUTT
Organisasjonsform: BEDR
Antall ansatte: 123
Forretningsadresse: Dr. Thorshaugs veg 8, 2335 STANGE
Forretningskommune: STANGE
Forretningsland: Norge
Postadresse: Postboks 2233, 3103 TØNSBERG
Registrert dato: 10-08-1995
Næringskode: 87.901 - Institusjoner innen barne- og ungdomsvern

Lenker til interne ressurser

Ingen lenker for denne enheten.