BUFETAT SØR VESTFOLD OG TELEMARK UNGDOMSHJEM KJØRBEKK (Orgnr. 974568284)

Velg år:

Denne siden viser info om denne enheten. år = 2019

Nøkkelopplysninger

Organisasjonsnummer: 974568284
Navn/foretaksnavn: BUFETAT SØR VESTFOLD OG TELEMARK UNGDOMSHJEM KJØRBEKK
Organisasjonsform: BEDR
Antall ansatte: 30
Forretningsadresse: Kjørbekksvingen 38, 3735 SKIEN
Forretningskommune: SKIEN
Forretningsland: Norge
Postadresse: Postboks 2233, 3103 TØNSBERG
Registrert dato: 10-08-1995
Næringskode: 87.901 - Institusjoner innen barne- og ungdomsvern

Lenker til interne ressurser

Ingen lenker for denne enheten.