BUFETAT MIDT SPILLUMHEIMEN UNGDOMSHEIM (Orgnr. 974560909)

Velg år:

Denne siden viser info om denne enheten. år = 2019

Nøkkelopplysninger

Organisasjonsnummer: 974560909
Navn/foretaksnavn: BUFETAT MIDT SPILLUMHEIMEN UNGDOMSHEIM
Organisasjonsform: BEDR
Antall ansatte: 37
Forretningsadresse: SPILLUM, 7820 SPILLUM
Forretningskommune: NAMSOS
Forretningsland: Norge
Postadresse: Postboks 2233, 3103 TØNSBERG
Registrert dato: 10-08-1995
Næringskode: 87.901 - Institusjoner innen barne- og ungdomsvern

Lenker til interne ressurser

Ingen lenker for denne enheten.