BUFETAT VEST BERGEN AKUTTSENTER AVD KALFARVEIEN (Orgnr. 974557452)

Velg år:

Denne siden viser info om denne enheten. år = 2019

Nøkkelopplysninger

Organisasjonsnummer: 974557452
Navn/foretaksnavn: BUFETAT VEST BERGEN AKUTTSENTER AVD KALFARVEIEN
Organisasjonsform: BEDR
Antall ansatte: 48
Forretningsadresse: Kalfarveien 83, 5022 BERGEN
Forretningskommune: BERGEN
Forretningsland: Norge
Postadresse: Postboks 2233, 3103 TØNSBERG
Registrert dato: 10-08-1995
Næringskode: 87.901 - Institusjoner innen barne- og ungdomsvern

Lenker til interne ressurser

Ingen lenker for denne enheten.