BUFETAT VEST FAMILIEHJEMMENE I BERGEN (Orgnr. 974557398)

Velg år:

Denne siden viser info om denne enheten. år = 2019

Nøkkelopplysninger

Organisasjonsnummer: 974557398
Navn/foretaksnavn: BUFETAT VEST FAMILIEHJEMMENE I BERGEN
Organisasjonsform: BEDR
Antall ansatte: 16
Forretningsadresse: Øvre Holen 33, 5163 LAKSEVÅG
Forretningskommune: BERGEN
Forretningsland: Norge
Postadresse: Postboks 2233, 3103 TØNSBERG
Registrert dato: 10-08-1995
Næringskode: 88.991 - Barneverntjenester

Lenker til interne ressurser

Ingen lenker for denne enheten.