BUFETAT NORD SOLBAKKEN BARNE- OG FAMILIESENTER (Orgnr. 974547228)

Velg år:

Denne siden viser info om denne enheten. år = 2019

Nøkkelopplysninger

Organisasjonsnummer: 974547228
Navn/foretaksnavn: BUFETAT NORD SOLBAKKEN BARNE- OG FAMILIESENTER
Organisasjonsform: BEDR
Antall ansatte: 27
Forretningsadresse: Solbakken 12, 9006 TROMSØ
Forretningskommune: TROMSØ
Forretningsland: Norge
Postadresse: Postboks 2233, 3103 TØNSBERG
Registrert dato: 10-08-1995
Næringskode: 87.901 - Institusjoner innen barne- og ungdomsvern

Lenker til interne ressurser

Ingen lenker for denne enheten.