STATSBYGG NORD TROMSØ ADMINISTRASJON (Orgnr. 974059177)

Velg år:

Denne siden viser info om denne enheten. år = 2019

Nøkkelopplysninger

Organisasjonsnummer: 974059177
Navn/foretaksnavn: STATSBYGG NORD TROMSØ ADMINISTRASJON
Organisasjonsform: BEDR
Antall ansatte: 12
Forretningsadresse: Kaigata 4, 9008 TROMSØ
Forretningskommune: TROMSØ
Forretningsland: Norge
Postadresse: c/o Statsbygg Postboks 232 Sentrum, 103 OSLO
Registrert dato: 23-02-1995
Næringskode: 81.109 - Andre kombinerte tjenester tilknyttet eiendomsdrift
NSD id-nummer: 56800

Lenker til interne ressurser

Enheten (i fet skrifttype) sin plass i forvaltningshierarkiet