BUFETAT NORD LAMO UNGDOMSSENTER (Orgnr. 974056909)

Velg år:

Denne siden viser info om denne enheten. år = 2019

Nøkkelopplysninger

Organisasjonsnummer: 974056909
Navn/foretaksnavn: BUFETAT NORD LAMO UNGDOMSSENTER
Organisasjonsform: BEDR
Antall ansatte: 43
Forretningsadresse: Laberg, 9350 SJØVEGAN
Forretningskommune: SALANGEN
Forretningsland: Norge
Postadresse: Postboks 2233, 3103 TØNSBERG
Registrert dato: 23-02-1995
Næringskode: 87.901 - Institusjoner innen barne- og ungdomsvern

Lenker til interne ressurser

Ingen lenker for denne enheten.