BUFETAT NORD BODØ FAMILIEVERNKONTOR (Orgnr. 974041642)

Velg år:

Denne siden viser info om denne enheten. år = 2019

Nøkkelopplysninger

Organisasjonsnummer: 974041642
Navn/foretaksnavn: BUFETAT NORD BODØ FAMILIEVERNKONTOR
Organisasjonsform: BEDR
Antall ansatte: 9
Forretningsadresse: Storgata 4A, 8006 BODØ
Forretningskommune: BODØ
Forretningsland: Norge
Postadresse: Postboks 2233, 3103 TØNSBERG
Registrert dato: 23-02-1995
Næringskode: 88.992 - Familieverntjenester

Lenker til interne ressurser

Ingen lenker for denne enheten.