BUFETAT NORD YTTRABEKKEN UNGDOMSHJEM (Orgnr. 974041634)

Velg år:

Denne siden viser info om denne enheten. år = 2019

Nøkkelopplysninger

Organisasjonsnummer: 974041634
Navn/foretaksnavn: BUFETAT NORD YTTRABEKKEN UNGDOMSHJEM
Organisasjonsform: BEDR
Antall ansatte: 37
Forretningsadresse: Brennstadmoen 23, 8614 MO I RANA
Forretningskommune: RANA
Forretningsland: Norge
Postadresse: Postboks 2233, 3103 TØNSBERG
Registrert dato: 23-02-1995
Næringskode: 87.901 - Institusjoner innen barne- og ungdomsvern

Lenker til interne ressurser

Ingen lenker for denne enheten.