BUFETAT MIDT FAMILIEVERNKONTORET I LEVANGER (Orgnr. 974031078)

Velg år:

Denne siden viser info om denne enheten. år = 2019

Nøkkelopplysninger

Organisasjonsnummer: 974031078
Navn/foretaksnavn: BUFETAT MIDT FAMILIEVERNKONTORET I LEVANGER
Organisasjonsform: BEDR
Antall ansatte: 13
Forretningsadresse: Jernbanegata 11, 7600 LEVANGER
Forretningskommune: LEVANGER
Forretningsland: Norge
Postadresse: Postboks 2233, 3103 TØNSBERG
Registrert dato: 23-02-1995
Næringskode: 88.992 - Familieverntjenester

Lenker til interne ressurser

Ingen lenker for denne enheten.