BUFETAT MIDT KOLLEN UNGDOMSBASE (Orgnr. 973994123)

Velg år:

Denne siden viser info om denne enheten. år = 2019

Nøkkelopplysninger

Organisasjonsnummer: 973994123
Navn/foretaksnavn: BUFETAT MIDT KOLLEN UNGDOMSBASE
Organisasjonsform: BEDR
Antall ansatte: 48
Forretningsadresse: Myrakollen, 6390 VESTNES
Forretningskommune: VESTNES
Forretningsland: Norge
Postadresse: Postboks 2233, 3103 TØNSBERG
Registrert dato: 23-02-1995
Næringskode: 87.901 - Institusjoner innen barne- og ungdomsvern

Lenker til interne ressurser

Ingen lenker for denne enheten.