BUFETAT VEST SOGNDAL UNGDOMSSENTER ADM (Orgnr. 973973827)

Velg år:

Denne siden viser info om denne enheten. år = 2019

Nøkkelopplysninger

Organisasjonsnummer: 973973827
Navn/foretaksnavn: BUFETAT VEST SOGNDAL UNGDOMSSENTER ADM
Organisasjonsform: BEDR
Antall ansatte: 30
Forretningsadresse: Rødstokken 16, 6856 SOGNDAL
Forretningskommune: SOGNDAL
Forretningsland: Norge
Postadresse: Postboks 2233, 3103 TØNSBERG
Registrert dato: 23-02-1995
Næringskode: 87.901 - Institusjoner innen barne- og ungdomsvern

Lenker til interne ressurser

Ingen lenker for denne enheten.