BUFETAT VEST SENTER FOR FORELDRE OG BARN FØRDE (Orgnr. 973973789)

Velg år:

Denne siden viser info om denne enheten. år = 2019

Nøkkelopplysninger

Organisasjonsnummer: 973973789
Navn/foretaksnavn: BUFETAT VEST SENTER FOR FORELDRE OG BARN FØRDE
Organisasjonsform: BEDR
Antall ansatte: 17
Forretningsadresse: Svanehaugvegen 3, 6812 FØRDE
Forretningskommune: FØRDE
Forretningsland: Norge
Postadresse: Postboks 2233, 3103 TØNSBERG
Registrert dato: 23-02-1995
Næringskode: 87.901 - Institusjoner innen barne- og ungdomsvern

Lenker til interne ressurser

Ingen lenker for denne enheten.