BUFETAT VEST SOGN OG FJORDANE UNDGDOMSSENTER AVD MELTUNET (Orgnr. 973973770)

Velg år:

Denne siden viser info om denne enheten. år = 2019

Nøkkelopplysninger

Organisasjonsnummer: 973973770
Navn/foretaksnavn: BUFETAT VEST SOGN OG FJORDANE UNDGDOMSSENTER AVD MELTUNET
Organisasjonsform: BEDR
Antall ansatte: 24
Forretningsadresse: Sophus Lie-vegen 9, 6770 NORDFJORDEID
Forretningskommune: EID
Forretningsland: Norge
Postadresse: Postboks 2233, 3103 TØNSBERG
Registrert dato: 23-02-1995
Næringskode: 87.901 - Institusjoner innen barne- og ungdomsvern

Lenker til interne ressurser

Ingen lenker for denne enheten.