BUFETAT VEST INNTAK OG FOSTERHJEMSTJENESTEN STAVANGER (Orgnr. 973862138)

Velg år:

Denne siden viser info om denne enheten. år = 2019

Nøkkelopplysninger

Organisasjonsnummer: 973862138
Navn/foretaksnavn: BUFETAT VEST INNTAK OG FOSTERHJEMSTJENESTEN STAVANGER
Organisasjonsform: BEDR
Antall ansatte: 47
Forretningsadresse: Statens Hus Lagårdsveien 44, 4010 STAVANGER
Forretningskommune: STAVANGER
Forretningsland: Norge
Postadresse: Postboks 2233, 3103 TØNSBERG
Registrert dato: 23-02-1995
Næringskode: 88.991 - Barneverntjenester

Lenker til interne ressurser

Ingen lenker for denne enheten.