BUFETAT SØR TELEMARK BARN- OG FAMILIESENTER (Orgnr. 973784285)

Velg år:

Denne siden viser info om denne enheten. år = 2019

Nøkkelopplysninger

Organisasjonsnummer: 973784285
Navn/foretaksnavn: BUFETAT SØR TELEMARK BARN- OG FAMILIESENTER
Organisasjonsform: BEDR
Antall ansatte: 38
Forretningsadresse: Gulsetringen 313, 3742 SKIEN
Forretningskommune: SKIEN
Forretningsland: Norge
Postadresse: Postboks 2233, 3103 TØNSBERG
Registrert dato: 23-02-1995
Næringskode: 87.901 - Institusjoner innen barne- og ungdomsvern

Lenker til interne ressurser

Ingen lenker for denne enheten.