BUFETAT SØR FAMILIEVERNKONTOR DRAMMEN-KONGSBERG (Orgnr. 973722972)

Velg år:

Denne siden viser info om denne enheten. år = 2019

Nøkkelopplysninger

Organisasjonsnummer: 973722972
Navn/foretaksnavn: BUFETAT SØR FAMILIEVERNKONTOR DRAMMEN-KONGSBERG
Organisasjonsform: BEDR
Antall ansatte: 37
Forretningsadresse: Grønland 68, 3045 DRAMMEN
Forretningskommune: DRAMMEN
Forretningsland: Norge
Postadresse: Postboks 2233, 3103 TØNSBERG
Registrert dato: 22-02-1995
Næringskode: 88.992 - Familieverntjenester

Lenker til interne ressurser

Ingen lenker for denne enheten.