FYLKESNEMNDA FOR BARNEVERN OG SOSIALE SAKER OSLO OG AKERSHUS (Orgnr. 973674536)

Velg år:

Denne siden viser info om denne enheten. år = 2019

Nøkkelopplysninger

Organisasjonsnummer: 973674536
Navn/foretaksnavn: FYLKESNEMNDA FOR BARNEVERN OG SOSIALE SAKER OSLO OG AKERSHUS
Organisasjonsform: BEDR
Antall ansatte: 22
Forretningsadresse: Akersgata 1, 158 OSLO
Forretningskommune: OSLO
Forretningsland: Norge
Postadresse: ,
Registrert dato: 22-02-1995
Næringskode: 84.120 - Offentlig administrasjon tilknyttet helsestell, sosial virksomhet, undervisning, kirke, kultur og miljøvern
NSD id-nummer: 56174

Lenker til interne ressurser