FYLKESNEMNDA FOR BARNEVERN OG SOSIALE SAKER ØSTFOLD (Orgnr. 973674528)

Velg år:

Denne siden viser info om denne enheten. år = 2019

Nøkkelopplysninger

Organisasjonsnummer: 973674528
Navn/foretaksnavn: FYLKESNEMNDA FOR BARNEVERN OG SOSIALE SAKER ØSTFOLD
Organisasjonsform: BEDR
Antall ansatte: 8
Forretningsadresse: Kongens gate 21, 1530 MOSS
Forretningskommune: MOSS
Forretningsland: Norge
Postadresse: Postboks 5073, 1503 MOSS
Registrert dato: 22-02-1995
Næringskode: 84.120 - Offentlig administrasjon tilknyttet helsestell, sosial virksomhet, undervisning, kirke, kultur og miljøvern
NSD id-nummer: 18611

Lenker til interne ressurser