FYLKESNEMNDA FOR BARNEVERN OG SOSIALE SAKER ROGALAND (Orgnr. 973674501)

Velg år:

Denne siden viser info om denne enheten. år = 2019

Nøkkelopplysninger

Organisasjonsnummer: 973674501
Navn/foretaksnavn: FYLKESNEMNDA FOR BARNEVERN OG SOSIALE SAKER ROGALAND
Organisasjonsform: BEDR
Antall ansatte: 12
Forretningsadresse: Lagårdsveien 78, 4010 STAVANGER
Forretningskommune: STAVANGER
Forretningsland: Norge
Postadresse: Postboks 247, 4002 STAVANGER
Registrert dato: 22-02-1995
Næringskode: 84.120 - Offentlig administrasjon tilknyttet helsestell, sosial virksomhet, undervisning, kirke, kultur og miljøvern
NSD id-nummer: 18612

Lenker til interne ressurser