FYLKESNEMNDA FOR BARNEVERN OG SOSIALE SAKER HORDALAND SOGN OG FJORDANE (Orgnr. 973674498)

Velg år:

Denne siden viser info om denne enheten. år = 2019

Nøkkelopplysninger

Organisasjonsnummer: 973674498
Navn/foretaksnavn: FYLKESNEMNDA FOR BARNEVERN OG SOSIALE SAKER HORDALAND SOGN OG FJORDANE
Organisasjonsform: BEDR
Antall ansatte: 16
Forretningsadresse: Fortunen 7, 5013 BERGEN
Forretningskommune: BERGEN
Forretningsland: Norge
Postadresse: Postboks 244 Sentrum, 5804 BERGEN
Registrert dato: 22-02-1995
Næringskode: 84.120 - Offentlig administrasjon tilknyttet helsestell, sosial virksomhet, undervisning, kirke, kultur og miljøvern
NSD id-nummer: 57304

Lenker til interne ressurser