FYLKESNEMNDA FOR BARNEVERN OG SOSIALE SAKER BUSKERUD OG VESTFOLD (Orgnr. 973674471)

Velg år:

Denne siden viser info om denne enheten. år = 2019

Nøkkelopplysninger

Organisasjonsnummer: 973674471
Navn/foretaksnavn: FYLKESNEMNDA FOR BARNEVERN OG SOSIALE SAKER BUSKERUD OG VESTFOLD
Organisasjonsform: BEDR
Antall ansatte: 13
Forretningsadresse: Statens hus Grønland 32, 3045 DRAMMEN
Forretningskommune: DRAMMEN
Forretningsland: Norge
Postadresse: Postboks 3593, 3007 DRAMMEN
Registrert dato: 22-02-1995
Næringskode: 84.120 - Offentlig administrasjon tilknyttet helsestell, sosial virksomhet, undervisning, kirke, kultur og miljøvern
NSD id-nummer: 57303

Lenker til interne ressurser