FYLKESNEMNDA FOR BARNEVERN OG SOSIALE SAKER TELEMARK (Orgnr. 973674463)

Velg år:

Denne siden viser info om denne enheten. år = 2019

Nøkkelopplysninger

Organisasjonsnummer: 973674463
Navn/foretaksnavn: FYLKESNEMNDA FOR BARNEVERN OG SOSIALE SAKER TELEMARK
Organisasjonsform: BEDR
Antall ansatte: 6
Forretningsadresse: 3. etasje Langbrygga 4, 3724 SKIEN
Forretningskommune: SKIEN
Forretningsland: Norge
Postadresse: Postboks 3034 Handelstorget, 3707 SKIEN
Registrert dato: 22-02-1995
Næringskode: 84.120 - Offentlig administrasjon tilknyttet helsestell, sosial virksomhet, undervisning, kirke, kultur og miljøvern
NSD id-nummer: 57302

Lenker til interne ressurser