FYLKESNEMNDA FOR BARNEVERN OG SOSIALE SAKER AGDER (Orgnr. 973674455)

Velg år:

Denne siden viser info om denne enheten. år = 2019

Nøkkelopplysninger

Organisasjonsnummer: 973674455
Navn/foretaksnavn: FYLKESNEMNDA FOR BARNEVERN OG SOSIALE SAKER AGDER
Organisasjonsform: BEDR
Antall ansatte: 8
Forretningsadresse: Tordenskjolds gate 65, 4614 KRISTIANSAND S
Forretningskommune: KRISTIANSAND
Forretningsland: Norge
Postadresse: Postboks 516 Lundsiden, 4605 KRISTIANSAND S
Registrert dato: 22-02-1995
Næringskode: 84.120 - Offentlig administrasjon tilknyttet helsestell, sosial virksomhet, undervisning, kirke, kultur og miljøvern
NSD id-nummer: 57301

Lenker til interne ressurser