FYLKESNEMNDA FOR BARNEVERN OG SOSIALE SAKER TRØNDELAG (Orgnr. 973674447)

Velg år:

Denne siden viser info om denne enheten. år = 2019

Nøkkelopplysninger

Organisasjonsnummer: 973674447
Navn/foretaksnavn: FYLKESNEMNDA FOR BARNEVERN OG SOSIALE SAKER TRØNDELAG
Organisasjonsform: BEDR
Antall ansatte: 10
Forretningsadresse: Sommerveita 3, 7011 TRONDHEIM
Forretningskommune: TRONDHEIM
Forretningsland: Norge
Postadresse: Postboks 4735 Torgarden, 7468 TRONDHEIM
Registrert dato: 22-02-1995
Næringskode: 84.120 - Offentlig administrasjon tilknyttet helsestell, sosial virksomhet, undervisning, kirke, kultur og miljøvern
NSD id-nummer: 57300

Lenker til interne ressurser