FYLKESNEMNDA FOR BARNEVERN OG SOSIALE SAKER NORDLAND (Orgnr. 973674439)

Velg år:

Denne siden viser info om denne enheten. år = 2019

Nøkkelopplysninger

Organisasjonsnummer: 973674439
Navn/foretaksnavn: FYLKESNEMNDA FOR BARNEVERN OG SOSIALE SAKER NORDLAND
Organisasjonsform: BEDR
Antall ansatte: 9
Forretningsadresse: Sjøgata 1, 8006 BODØ
Forretningskommune: BODØ
Forretningsland: Norge
Postadresse: Postboks 303, 8001 BODØ
Registrert dato: 23-02-1995
Næringskode: 84.120 - Offentlig administrasjon tilknyttet helsestell, sosial virksomhet, undervisning, kirke, kultur og miljøvern
NSD id-nummer: 57299

Lenker til interne ressurser