FYLKESNEMNDA FOR BARNEVERN OG SOSIALE SAKER TROMS OG FINNMARK (Orgnr. 973674420)

Velg år:

Denne siden viser info om denne enheten. år = 2019

Nøkkelopplysninger

Organisasjonsnummer: 973674420
Navn/foretaksnavn: FYLKESNEMNDA FOR BARNEVERN OG SOSIALE SAKER TROMS OG FINNMARK
Organisasjonsform: BEDR
Antall ansatte: 9
Forretningsadresse: Strandvegen 13, 9007 TROMSØ
Forretningskommune: TROMSØ
Forretningsland: Norge
Postadresse: , 9296 TROMSØ
Registrert dato: 22-02-1995
Næringskode: 84.120 - Offentlig administrasjon tilknyttet helsestell, sosial virksomhet, undervisning, kirke, kultur og miljøvern
NSD id-nummer: 18613

Lenker til interne ressurser