BUFETAT ØST KIRKENÆR OMSORGSSENTER ADMINISTRASJON (Orgnr. 973662759)

Velg år:

Denne siden viser info om denne enheten. år = 2019

Nøkkelopplysninger

Organisasjonsnummer: 973662759
Navn/foretaksnavn: BUFETAT ØST KIRKENÆR OMSORGSSENTER ADMINISTRASJON
Organisasjonsform: BEDR
Antall ansatte: 162
Forretningsadresse: Furubo Finnskogveien, 2260 KIRKENÆR
Forretningskommune: GRUE
Forretningsland: Norge
Postadresse: Postboks 2233, 3103 TØNSBERG
Registrert dato: 22-02-1995
Næringskode: 87.901 - Institusjoner innen barne- og ungdomsvern

Lenker til interne ressurser

Ingen lenker for denne enheten.