STATENS KARTVERK HAMAR (Orgnr. 973623737)

Velg år:

Denne siden viser info om denne enheten. år = 2019

Nøkkelopplysninger

Organisasjonsnummer: 973623737
Navn/foretaksnavn: STATENS KARTVERK HAMAR
Organisasjonsform: BEDR
Antall ansatte: 19
Forretningsadresse: Vangsvegen 73, 2317 HAMAR
Forretningskommune: HAMAR
Forretningsland: Norge
Postadresse: , 3507 HØNEFOSS
Registrert dato: 22-02-1995
Næringskode: 71.123 - Kart og oppmåling
NSD id-nummer: 56781

Lenker til interne ressurser

Enheten (i fet skrifttype) sin plass i forvaltningshierarkiet