STATENS KARTVERK KRISTIANSAND (Orgnr. 973623672)

Velg år:

Denne siden viser info om denne enheten. år = 2019

Nøkkelopplysninger

Organisasjonsnummer: 973623672
Navn/foretaksnavn: STATENS KARTVERK KRISTIANSAND
Organisasjonsform: BEDR
Antall ansatte: 14
Forretningsadresse: Tordenskjolds gate 65, 4614 KRISTIANSAND S
Forretningskommune: KRISTIANSAND
Forretningsland: Norge
Postadresse: , 3507 HØNEFOSS
Registrert dato: 23-02-1995
Næringskode: 71.123 - Kart og oppmåling
NSD id-nummer: 56787

Lenker til interne ressurser

Enheten (i fet skrifttype) sin plass i forvaltningshierarkiet