STATENS KARTVERK STEINKJER (Orgnr. 973623613)

Velg år:

Denne siden viser info om denne enheten. år = 2019

Nøkkelopplysninger

Organisasjonsnummer: 973623613
Navn/foretaksnavn: STATENS KARTVERK STEINKJER
Organisasjonsform: BEDR
Antall ansatte: 9
Forretningsadresse: Strandvegen 38, 7713 STEINKJER
Forretningskommune: STEINKJER
Forretningsland: Norge
Postadresse: , 3507 HØNEFOSS
Registrert dato: 23-02-1995
Næringskode: 71.123 - Kart og oppmåling
NSD id-nummer: 56793

Lenker til interne ressurser

Enheten (i fet skrifttype) sin plass i forvaltningshierarkiet