BUFETAT ØST FAMILIEVERNKONTORET ØSTFOLD (Orgnr. 973337866)

Velg år:

Denne siden viser info om denne enheten. år = 2019

Nøkkelopplysninger

Organisasjonsnummer: 973337866
Navn/foretaksnavn: BUFETAT ØST FAMILIEVERNKONTORET ØSTFOLD
Organisasjonsform: BEDR
Antall ansatte: 33
Forretningsadresse: Glemmengata 55, 1608 FREDRIKSTAD
Forretningskommune: FREDRIKSTAD
Forretningsland: Norge
Postadresse: Postboks 2233, 3103 TØNSBERG
Registrert dato: 22-02-1995
Næringskode: 88.992 - Familieverntjenester

Lenker til interne ressurser

Ingen lenker for denne enheten.