STATSBYGG (Orgnr. 971278374)

Velg år:

Denne siden viser info om denne enheten. år = 2019

Nøkkelopplysninger

Organisasjonsnummer: 971278374
Navn/foretaksnavn: STATSBYGG
Organisasjonsform: ORGL
Antall ansatte: 892
Forretningsadresse: Biskop Gunnerus' gate 6, 155 OSLO
Forretningskommune: OSLO
Forretningsland: Norge
Postadresse: c/o Statsbygg Postboks 232 Sentrum, 103 OSLO
Registrert dato: 20-02-1995
Næringskode: 81.109 - Andre kombinerte tjenester tilknyttet eiendomsdrift
Sektorkode: 6100 - Statsforvaltningen
NSD id-nummer: 1613

Lenker til interne ressurser

Enheten (i fet skrifttype) sin plass i forvaltningshierarkiet