BUFETAT MIDT TFCO TRONDHEIM (Orgnr. 923650083)

Velg år:

Denne siden viser info om denne enheten. år = 2019

Nøkkelopplysninger

Organisasjonsnummer: 923650083
Navn/foretaksnavn: BUFETAT MIDT TFCO TRONDHEIM
Organisasjonsform: BEDR
Antall ansatte: 1
Forretningsadresse: Nordre gate 12, 7011 TRONDHEIM
Forretningskommune: TRONDHEIM
Forretningsland: Norge
Postadresse: Postboks 2233, 3103 TØNSBERG
Registrert dato: 21-10-2019
Næringskode: 88.991 - Barneverntjenester

Lenker til interne ressurser

Ingen lenker for denne enheten.

Enheten (i fet skrifttype) sin plass i forvaltningshierarkiet