BUFETAT ØST AKERSHUS UNGDOMS- AVD BJØRLIEN (Orgnr. 922427151)

Velg år:

Denne siden viser info om denne enheten. år = 2019

Nøkkelopplysninger

Organisasjonsnummer: 922427151
Navn/foretaksnavn: BUFETAT ØST AKERSHUS UNGDOMS- AVD BJØRLIEN
Organisasjonsform: BEDR
Antall ansatte: 26
Forretningsadresse: Bjørlistubben 14, 1542 VESTBY
Forretningskommune: VESTBY
Forretningsland: Norge
Postadresse: Postboks 2223, 3103 TØNSBERG
Registrert dato: 21-03-2019
Næringskode: 87.901 - Institusjoner innen barne- og ungdomsvern

Lenker til interne ressurser

Ingen lenker for denne enheten.