BUFETAT ØST HEDMARK UNGDOMS- OG FAMILIESENTER AVD IRSTAD (Orgnr. 922267219)

Velg år:

Denne siden viser info om denne enheten. år = 2019

Nøkkelopplysninger

Organisasjonsnummer: 922267219
Navn/foretaksnavn: BUFETAT ØST HEDMARK UNGDOMS- OG FAMILIESENTER AVD IRSTAD
Organisasjonsform: BEDR
Antall ansatte: 42
Forretningsadresse: Husegutua 60, 2344 ILSENG
Forretningskommune: STANGE
Forretningsland: Norge
Postadresse: Postboks 2233, 3103 TØNSBERG
Registrert dato: 21-02-2019
Næringskode: 87.901 - Institusjoner innen barne- og ungdomsvern

Lenker til interne ressurser

Ingen lenker for denne enheten.