BUFETAT ØST HEDMARK UNGDOMS- OG FAMILIESENTER AKUTT AVD HELGERUD (Orgnr. 922125708)

Velg år:

Denne siden viser info om denne enheten. år = 2019

Nøkkelopplysninger

Organisasjonsnummer: 922125708
Navn/foretaksnavn: BUFETAT ØST HEDMARK UNGDOMS- OG FAMILIESENTER AKUTT AVD HELGERUD
Organisasjonsform: BEDR
Antall ansatte: 0
Forretningsadresse: Helgerudvegen 46, 2816 GJØVIK
Forretningskommune: GJØVIK
Forretningsland: Norge
Postadresse: Postboks 2233, 3103 TØNSBERG
Registrert dato: 28-01-2019
Næringskode: 87.901 - Institusjoner innen barne- og ungdomsvern

Lenker til interne ressurser

Ingen lenker for denne enheten.