BUFETAT NORD STATLIGE FAMILIEHJEM SILSAND (Orgnr. 921966792)

Velg år:

Denne siden viser info om denne enheten. år = 2019

Nøkkelopplysninger

Organisasjonsnummer: 921966792
Navn/foretaksnavn: BUFETAT NORD STATLIGE FAMILIEHJEM SILSAND
Organisasjonsform: BEDR
Antall ansatte: 6
Forretningsadresse: Hallveien 13, 9303 SILSAND
Forretningskommune: LENVIK
Forretningsland: Norge
Postadresse: Postboks 2233, 3103 TØNSBERG
Registrert dato: 20-12-2018
Næringskode: 88.991 - Barneverntjenester

Lenker til interne ressurser

Ingen lenker for denne enheten.