BUFETAT ØST FOSTERHJEMTJENESTEN ADMINISTRASJON (Orgnr. 921636555)

Velg år:

Denne siden viser info om denne enheten. år = 2019

Nøkkelopplysninger

Organisasjonsnummer: 921636555
Navn/foretaksnavn: BUFETAT ØST FOSTERHJEMTJENESTEN ADMINISTRASJON
Organisasjonsform: BEDR
Antall ansatte: 2
Forretningsadresse: Kanalveien 18, 2004 LILLESTRØM
Forretningskommune: SKEDSMO
Forretningsland: Norge
Postadresse: Postboks 2233, 3103 TØNSBERG
Registrert dato: 30-10-2018
Næringskode: 88.991 - Barneverntjenester

Lenker til interne ressurser

Ingen lenker for denne enheten.