BUFETAT ØST FAMILIEVERNKONTORET OSLO NORD (Orgnr. 921636431)

Velg år:

Denne siden viser info om denne enheten. år = 2019

Nøkkelopplysninger

Organisasjonsnummer: 921636431
Navn/foretaksnavn: BUFETAT ØST FAMILIEVERNKONTORET OSLO NORD
Organisasjonsform: BEDR
Antall ansatte: 14
Forretningsadresse: Kabelgata 2, 581 OSLO
Forretningskommune: OSLO
Forretningsland: Norge
Postadresse: Postboks 2233, 3103 TØNSBERG
Registrert dato: 30-10-2018
Næringskode: 88.992 - Familieverntjenester

Lenker til interne ressurser

Ingen lenker for denne enheten.