FYLKESMENNENES FELLESADMINISTRASJON (FMFA) LEIKANGER (Orgnr. 921627483)

Velg år:

Denne siden viser info om denne enheten. år = 2019

Nøkkelopplysninger

Organisasjonsnummer: 921627483
Navn/foretaksnavn: FYLKESMENNENES FELLESADMINISTRASJON (FMFA) LEIKANGER
Organisasjonsform: BEDR
Antall ansatte: 19
Forretningsadresse: Njøsavegen 2, 6863 LEIKANGER
Forretningskommune: LEIKANGER
Forretningsland: Norge
Postadresse: ,
Registrert dato: 29-10-2018
Næringskode: 84.110 - Generell offentlig administrasjon
NSD id-nummer: 57625

Lenker til interne ressurser