BUFETAT VEST SPESIALKOMPETANSE SPED- OG SMÅBARN (Orgnr. 921549857)

Velg år:

Denne siden viser info om denne enheten. år = 2019

Nøkkelopplysninger

Organisasjonsnummer: 921549857
Navn/foretaksnavn: BUFETAT VEST SPESIALKOMPETANSE SPED- OG SMÅBARN
Organisasjonsform: BEDR
Antall ansatte: 4
Forretningsadresse: Strandgaten 59, 5004 BERGEN
Forretningskommune: BERGEN
Forretningsland: Norge
Postadresse: Postboks 2233, 3103 TØNSBERG
Registrert dato: 13-10-2018
Næringskode: 87.901 - Institusjoner innen barne- og ungdomsvern

Lenker til interne ressurser

Ingen lenker for denne enheten.