FYLKESMENNENES FELLESADMINISTRASJON (FMFA) ARENDAL (HOVEDKONTOR) (Orgnr. 921540167)

Velg år:

Denne siden viser info om denne enheten. år = 2019

Nøkkelopplysninger

Organisasjonsnummer: 921540167
Navn/foretaksnavn: FYLKESMENNENES FELLESADMINISTRASJON (FMFA) ARENDAL (HOVEDKONTOR)
Organisasjonsform: BEDR
Antall ansatte: 32
Forretningsadresse: Ragnvald Blakstads vei 1, 4838 ARENDAL
Forretningskommune: ARENDAL
Forretningsland: Norge
Postadresse: Postboks 8112 dep, 32 OSLO
Registrert dato: 10-10-2018
Næringskode: 84.110 - Generell offentlig administrasjon

Lenker til interne ressurser

Ingen lenker for denne enheten.