FYLKESMANNEN I MØRE OG ROMSDAL HERJE GENBANK (Orgnr. 921431651)

Velg år:

Denne siden viser info om denne enheten. år = 2019

Nøkkelopplysninger

Organisasjonsnummer: 921431651
Navn/foretaksnavn: FYLKESMANNEN I MØRE OG ROMSDAL HERJE GENBANK
Organisasjonsform: BEDR
Antall ansatte: 4
Forretningsadresse: Indre Herje, 6360 ÅFARNES
Forretningskommune: RAUMA
Forretningsland: Norge
Postadresse: Postboks 2550, 6404 MOLDE
Registrert dato: 20-09-2018
Næringskode: 84.110 - Generell offentlig administrasjon

Lenker til interne ressurser

Ingen lenker for denne enheten.