FYLKESMANNEN I MØRE OG ROMSDAL NASJONALPARKFORVALTNING REINHEIMEN (Orgnr. 921373996)

Velg år:

Denne siden viser info om denne enheten. år = 2019

Nøkkelopplysninger

Organisasjonsnummer: 921373996
Navn/foretaksnavn: FYLKESMANNEN I MØRE OG ROMSDAL NASJONALPARKFORVALTNING REINHEIMEN
Organisasjonsform: BEDR
Antall ansatte: 1
Forretningsadresse: Havnegata 2, 6300 ÅNDALSNES
Forretningskommune: RAUMA
Forretningsland: Norge
Postadresse: c/o Fylkesmannnen i Møre og Romsdal Postboks 2520, 6404 MOLDE
Registrert dato: 10-09-2018
Næringskode: 84.110 - Generell offentlig administrasjon

Lenker til interne ressurser

Ingen lenker for denne enheten.