FYLKESMANNEN I INNLANDET LANGSUA NASJONALPARK (Orgnr. 921084927)

Velg år:

Denne siden viser info om denne enheten. år = 2019

Nøkkelopplysninger

Organisasjonsnummer: 921084927
Navn/foretaksnavn: FYLKESMANNEN I INNLANDET LANGSUA NASJONALPARK
Organisasjonsform: BEDR
Antall ansatte: 2
Forretningsadresse: Vestringsvegen 8, 2651 ØSTRE GAUSDAL
Forretningskommune: GAUSDAL
Forretningsland: Norge
Postadresse: Postboks 987, 2604 LILLEHAMMER
Registrert dato: 30-06-2018
Næringskode: 91.040 - Drift av botaniske og zoologiske hager og naturreservater

Lenker til interne ressurser

Ingen lenker for denne enheten.